KATA változások 2021.

Jelentős szigorítások léptek életbe 2021. január 1-jétől a KATA törvényben. Ezeket foglaltam össze röviden.

A magánszemély csak egyetlen jogviszonyára tekintettel jelenthető be kisadózóként. A NAV a kisadózóként történő bejelentkezést visszautasítja, ha az adott személy már szerepel kisadózóként a nyilvántartásában. Amennyiben a korábbi többes katás jogviszonyok nem kerülnek rendezésre, a NAV az elsőként bejelentett kisadózói jogviszony kivételével az egyéb kisadózói jogviszonyokat automatikusan törli.

“KAPCSOLT BEVÉTEL 40%-os különadója

  • belföldi kapcsolt vállalkozástól származó bevétel esetén: a 40%-os különadó a kisadózó vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kifizetőt terheli.
  • külföldi kapcsolt vállalkozástól származó bevétel esetén: a 40%-os különadó a bevétel 71,42%-a után a kisadózó vállalkozást terheli

3 MILLIÓ FORINT FELETTI 40%-os különadó

  • ha belföldi kifizető év elejétől összesített 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat a kisadózónak, a 3 millió forintot meghaladó összeg után 40%-os különadó megfizetésére kötelezett
  • külföldi kifizetőtől származó év elejétől összesített 3 millió forintot meghaladó bevétel 71,42%-a után a kisadózó vállalkozás köteles a 40%-os különadó megfizetésére
  • a korábbi, 12 millió forintos értékhatár feletti bevételre vonatkozó 40%-os különadó számításánál az “új” 40% adókötelezettség alá eső bevételeket nem kell figyelembe venni

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

  • 2021-ben már fennálló jogviszonyokban a kisadózó 2021. január 15-éig tájékoztatja a szerződéses partnerét a kisadózói státuszáról
  • Új szerződés megkötésekor a kisadózó írásban tájékoztatja a szerződéses partnerét a kisadózói státuszáról
  • Emellett a változás időpontjának megjelölésével a kisadózói státusz megszűnéséről / újrakeletkezéséről is tájékoztatást kell adni